Ons pedagogisch project

Onze uitdaging:

Zoals elke school hebben wij een pedagogisch project voor ogen, waarin wij onze eigen accenten leggen. Wij leggen de klemtoon op wat wij belangrijk vinden: wie zijn onze kinderen, welk traject willen wij met hen bewandelen, hoe willen wij onze kinderen op een verantwoorde manier laten participeren in de maatschappij, hoe kunnen wij als leerkracht en als ouder hierop inspelen.

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

In de subthema’s vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij onze directeur voor verdere informatie.

Pedagogisch Project Vrije Basisschool Jezus-Eik