Doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

DSC_1250 (12)

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door :

   1. onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind:
    We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.
   2. de pedagogie van verbondenheid: Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking.
   3. de pedagogie van de hoop:
    We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden , toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.
   4. de pedagogie van het geduld:
    Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:

   • model staan voor goed leren
   • strategische vragen stellen
   • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
   • zinvolle contexten aanbieden
   • interactieprocessen begeleiden
   • peilen naar de vorderingen- helpen en coachen