Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste vaste leden.

Op de maandelijkse bijeenkomsten, die steeds bijgewoond worden door een afvaardiging van directie en leerkrachten, bespreken wij in een gemoedelijke en open sfeer de voorbije, lopende en toekomstige activiteiten.

Naast onze vaste medewerkers mogen wij rekenen op een aantal losse medewerkers die af en toe hun medewerking verlenen aan een werkgroep of zich opgeven om te helpen tijdens een bepaald evenement:

  • schoolkalender maken
  • schoolfeest
  • carnaval – kaas-en wijnavond
  • verkeersveiligheid

foto ouderraad

Onze doelstellingen:

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

  1. Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.
  2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  3. De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  4. Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Nieuw lid?

Wil je ook lid worden? Of kan je misschien af en toe een handje toesteken tijdens één van onze activiteiten?

Twijfel niet langer, je bent van harte welkom!

Als nieuw lid kan je je het ganse schooljaar door aansluiten bij de ouderraad. Spreek iemand van het bestuur aan en je wordt op de eerstvolgende vergadering uitgenodigd.

Tom Loef, voorzitter
e-mail: ouderraad@vbsjezuseik.be