Wie is wie?

Onze school bestaat uit een hoofdschool en een wijkschool.
Beide scholen worden geleid door onze

  • directeur ad interim, Lieve Gemers.
    0497 93 29 18

In deze taak wordt hij bijgestaan door onze

Foto bij Wie is Wie? in de Vrije Basisschool Jezus-eik