Beleidsondersteunende leerkrachten

Onze school kent nog andere leerkrachten en medewerkers dan de directie, de administratieve medewerker en de leerkrachten.

Graag zetten we ze hieronder voor u eventjes op een rijtje.

Turnen kleuterschool

De juf bewegingsopvoeding van de kleuters bekommert zij zich over het fysieke welzijn van onze kleuters, zowel in de wijkschool als in de hoofdschool. Samen maken de kleuters kennis met hun eigen lichaam, het functioneren van het eigen lichaam, het samen spelen in groep,… Door middel van verschillende leuke spelvormen leren de kinderen zich motorisch beter te ontwikkelen. En wij kunnen u verzekeren: onze kleuters genieten met volle teugen.

Juf Hilde is zwemjuf van de oudste kleuters

Bewegingsopvoeding lagere school

Juf Hilde is de turnjuf van de lagere school. Zij gaat samen met de leerlingen naar de turnzaal, organiseert sportactiviteiten tijdens de schooluren en daarbuiten. Kortom: een gezonde geest in een gezond lichaam is de start van alle wijsheid. En hier zorgt juf Hilde met hart en ziel voor.

Andere leerkrachten en medewerkers

Juf Christy is de  leerkracht taalondersteuning  en zorgjuf in de kleuterschool.

Juf Veronique is kinderverzorgster.

 Kenzo Vermeesch  is onze ICT-coördinator.

Juf Cindy is naast zorgcoördinator van onze school ook kangoeroe juf. Zij wordt bijgestaan door Juf Krista, de klimop juf .  Samen zorgen zij voor een goed overleg met het CLB.

Verder zorgt Frieda  voor de goede gang van zaken in de eetzaal. Zij zorgt  samen met de leerlingen van het zesde leerjaar voor dat de kinderen een warme maaltijd kunnen eten, soep drinken, hun boterhammetjes opeten, … Dankzij haar inzet is de refter steeds weer proper en netjes.

Ook Gisèle is onmisbaar op school. Zij zorgt voor de opvang van de leerlingen vanaf half acht tot half negen. Daarna neemt een leerkracht het van haar over. Maar ook na schooltijd is zij present tot 18u.

Peter De Groodt is interne preventieadviseur