De klassen van de lagere school

De leerlingen van de lagere school kunnen les volgen in de hoofdschool, Witherendreef 25 te Overijse.

Eerste leerjaar

eersteklas

De juffen bekommeren zich om het welzijn van onze kinderen in het eerste leerjaar.

Tweede leerjaar

De juffen van het tweede leerjaar zorgen ervoor dat de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen, zowel cognitief als emotioneel. Zij maken van het tweede leerjaar een onvergetelijk jaar.

Derde leerjaar

In het derde leerjaar leren de kinderen steeds meer en meer op zelfstandige basis werken. De leerlingen leren meer huiswerk maken, taken tot een goed einde brengen, lessen leren voor grotere toetsen, … Dit proces gebeurt zeer geleidelijk aan en in kleine stapjes. Op het einde van het schooljaar zijn de kinderen klaar om naar het vierde leerjaar te gaan.

Vierde leerjaar

De leerlingen van het vierde leerjaar leren zich verder te ontwikkelen en gaan op zoek naar hun eigen talenten en eigen identiteit. Ze leren hun werk te plannen en leren nadenken over de toekomst. De leerlingen leren geleidelijk aan hun verantwoordelijkheden binnen te school op te nemen. Ze horen nu immers bij de grotere leerlingen van de school.

Vijfde leerjaar

In het 5 de leerjaar leren de leerlingen Frans. Het is een hele opgave om deze taal correct te kunnen schrijven, lezen en spreken. Aan al deze aspecten, wordt er naast het gewone lespakket, veel aandacht besteed. Het is de bedoeling dat onze leerlingen voorbereid kunnen overgaan naar het zesde leerjaar. De leerstof wordt groter en de leerlingen leren gericht hun lessen en taken plannen. Het leren leren is hier een erg belangrijke vaardigheid.

Zesde leerjaar

Tenslotte wordt de basisschool afgerond na het zesde leerjaar. Hier wordt de leerstof verder aangeleerd, bijgewerkt en uitgediept. Zo zijn de leerlingen op het einde van het zesde leerjaar klaar om hun verdere studiekeuze zelf te bepalen. Samen met de leerkrachten gaan ze op zoek naar hun leertraject.

Door de aangeleerde leermethodes en de ontwikkelde zelfstandigheid kunnen de leerlingen hun eigen leerlijn verder bepalen en hun toekomst een weloverwogen wending geven.