Voor- en naschoolse opvang

De opvang voor de kinderen van beide scholen vindt plaats in de hoofdschool: Witherenstraat 25, Overijse

 morgen
 7.30 – 8.15 uur  € 1,00 per dag per kind
 8.15 – 8.50 uur


 gratis


 avond
 16.00 – 18.00 uur  € 0,75 per begonnen half uur per kind
 kinderen van de wijkschool betalen vanaf 16.30 uur (wegens busdienst)
verantwoordelijke:


 Gisèle 0477 63 47 01


 woensdagmiddag
 12.15  – 13.00 uur  gratis
Met aandrang vragen we je om kind 
- ten laatste om 18.00 uur af te halen en op   
- woensdag om 13.00 uur. 

Vanaf 18.00 uur en vanaf 13.00 uur wordt € 3,00 extra per begonnen kwartier en per kind aangerekend. Deze boete dient onmiddellijk betaald te worden .