Begeleiden van de leerplicht

Link naar VCLB Leuven
Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB.