Samen werken aan een oplossing

Link naar VCLB Leuven

  • De medewerkers van het CLB werken samen met jou aan oplossingen. Ze zoeken uit welke extra steun je nodig hebt en wie daarvoor best aangesproken wordt.
  • In het CLB werken ervaren teams van psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, … Ze overleggen regelmatig. Ook een intercultureel medewerker en een ervaringsdeskundige in armoede behoren tot het team.
  • Het CLB maakt deel uit van een netwerk met vele andere hulpverleners en diensten.
  • Er gaat bijzondere aandacht naar wie minder kansen krijgt.